Dedicated to the Memory of AmIAnnoying.com's BruceFollow Us on Twitter
Am I Annoying.com
Search Celebrities (By Last Name)
Search Collections
 Go
Advertising
In The News
 
Nippon TV's Top 100 Historical Persons [Japan - 2006]
Missing: Toyotomi Hideyoshi (4) * Matsushita Konosuke (5) * Tokugawa leyasu (6) * Noguchi Hideyo (7) * Hijikata Toshizo (10) * Fukuzawa Yukichi (15) * Yoshida Shigeru (18) * Tezuka Osamu (24) * Prince Shotoku (26) * Zhuge Liang (28) * Myamoto Musashi (29) * Ozaki Yutaka (30) * Soseki Natsume (33) * Miyazawa Kenji (38) *Ninomiya Sontoku (40) * Kondo Isami (41) * Okubu Toshimichi (42) * Takeda Shingen (43) * Himiko (44) * Ino Tadataka (45) * Ishihara Yujiro (46) *Sen no Rikyu (47) * Date Masamune (50) * Tanaka Giichi (51) * Okita Souji (53) * Matsuda Yusaku (54) * Oishi Kurasosuke (56) * Ikariya Chosuke (57) * Katsu Kaishu (59) * Yoshida Shoin (61) * Uesugi Kenshin (63) * Sato Eisaku (65) * Sanada Yukimura (66) * Kato Daijiro (68) *Tokugawa Mitsukuni (70) * Ogi Akira (72) * Togo Heihachiro (73) * Yosano Akiko (79) * Tsuburaya Eji (81) * Sugita Genkapu (85) * Jean-Henri Casimir Fabre (87) * Natsume Masako (88) * Dazai Osamu (94) * Ikkyu (96) * Akechi Mitsuhide (97) * Matsuo Basho (99)
This Category is Ranked. Sort by Ranking Based on Votes by clicking on Vote Ranking. Sort by the Collection's Ranking by clicking on List Ranking.
Vote
Ranking
List
Ranking
  
40
1
World Leader
0% (0 of 0 votes)
48
2
Athlete
0% (0 of 0 votes)
1
3
Inventor
100% (5 of 5 votes)
39
6
Royalty
0% (0 of 0 votes)
13
8
Religious Figure
53.78% (64 of 119 votes)
16
9
Advocate
50.0% (1 of 2 votes)
47
11
Athlete
0% (0 of 0 votes)
11
12
Royalty
55.71% (39 of 70 votes)
29
13
Scientist
39.26% (265 of 675 votes)
51
14
Vocalist
0% (0 of 0 votes)
14
16
Student
50.0% (1 of 2 votes)
36
17
Nurse
0% (0 of 2 votes)
25
19
Animator
47.42% (92 of 194 votes)
28
20
Composer
42.07% (61 of 145 votes)
22
21
Athlete
50.0% (1 of 2 votes)
4
22
Auto Racer
100% (1 of 1 votes)
26
23
Artist
44.18% (277 of 627 votes)
10
25
Monarch
57.36% (74 of 129 votes)
18
27
Vocalist
50.0% (2 of 4 votes)
9
31
Actress
57.69% (30 of 52 votes)
3
32
Diplomat
100% (1 of 1 votes)
50
34
Military Personnel
0% (0 of 0 votes)
46
35
Author
0% (0 of 0 votes)
20
36
Composer
50.0% (108 of 216 votes)
24
39
U.S. President
47.75% (339 of 710 votes)
12
48
Actor
53.85% (7 of 13 votes)
54
49
Diplomat
0% (0 of 1 votes)
33
52
Actor
0% (0 of 22 votes)
19
55
Monarch
50.0% (6 of 12 votes)
2
58
Inventor
100% (1 of 1 votes)
31
60
Advocate
24.46% (215 of 879 votes)
34
62
Filmmaker
0% (0 of 0 votes)
21
64
Scientist
50.0% (7 of 14 votes)
45
67
Outlaw
0% (0 of 0 votes)
32
69
Monarch
0% (0 of 1 votes)
8
71
Vocalist
63.30% (69 of 109 votes)
42
74
Explorer
0% (0 of 1 votes)
52
75
World Leader
0% (0 of 5 votes)
44
76
Artist
0% (0 of 1 votes)
38
77
Explorer
0% (0 of 0 votes)
43
78
Philosopher
0% (0 of 2 votes)
49
80
Martial Artist
0% (0 of 0 votes)
30
82
Religious Figure
33.33% (2 of 6 votes)
5
83
Vocalist
100% (2 of 2 votes)
41
84
Adventurer
0% (0 of 0 votes)
15
86
Philosopher
50.0% (1 of 2 votes)
7
89
Explorer
66.67% (2 of 3 votes)
53
90
Automaker
0% (0 of 0 votes)
35
91
Educator
0% (0 of 1 votes)
17
92
Wrestler
50.0% (1 of 2 votes)
27
93
U.S. President
42.67% (256 of 600 votes)
6
95
Composer
100% (3 of 3 votes)
23
98
Scientist
47.79% (108 of 226 votes)
37
100
Author
0% (0 of 3 votes)
 
Annoying Collections
Recently Added Collections