Dedicated to the Memory of AmIAnnoying.com's BruceFollow Us on Twitter
Am I Annoying.com
Search Celebrities (By Last Name)
Search Collections
 Go
Advertising
In The News
 
Nippon TV's Top 100 Historical Persons [Japan - 2006]
Missing: Toyotomi Hideyoshi (4) * Matsushita Konosuke (5) * Tokugawa leyasu (6) * Noguchi Hideyo (7) * Hijikata Toshizo (10) * Fukuzawa Yukichi (15) * Yoshida Shigeru (18) * Tezuka Osamu (24) * Prince Shotoku (26) * Zhuge Liang (28) * Myamoto Musashi (29) * Ozaki Yutaka (30) * Soseki Natsume (33) * Miyazawa Kenji (38) *Ninomiya Sontoku (40) * Kondo Isami (41) * Okubu Toshimichi (42) * Takeda Shingen (43) * Himiko (44) * Ino Tadataka (45) * Ishihara Yujiro (46) *Sen no Rikyu (47) * Date Masamune (50) * Tanaka Giichi (51) * Okita Souji (53) * Matsuda Yusaku (54) * Oishi Kurasosuke (56) * Ikariya Chosuke (57) * Katsu Kaishu (59) * Yoshida Shoin (61) * Uesugi Kenshin (63) * Sato Eisaku (65) * Sanada Yukimura (66) * Kato Daijiro (68) *Tokugawa Mitsukuni (70) * Ogi Akira (72) * Togo Heihachiro (73) * Yosano Akiko (79) * Tsuburaya Eji (81) * Sugita Genkapu (85) * Jean-Henri Casimir Fabre (87) * Natsume Masako (88) * Dazai Osamu (94) * Ikkyu (96) * Akechi Mitsuhide (97) * Matsuo Basho (99)
This Category is Ranked. Sort by Ranking Based on Votes by clicking on Vote Ranking. Sort by the Collection's Ranking by clicking on List Ranking.
Vote
Ranking
List
Ranking
  
1
1
World Leader
100% (2 of 2 votes)
48
2
Athlete
40.0% (2 of 5 votes)
13
3
Inventor
60.27% (44 of 73 votes)
23
6
Royalty
54.55% (6 of 11 votes)
9
8
Religious Figure
62.01% (635 of 1024 votes)
27
9
Advocate
52.63% (10 of 19 votes)
15
11
Athlete
60.0% (3 of 5 votes)
7
12
Royalty
63.03% (179 of 284 votes)
32
13
Scientist
50.48% (523 of 1036 votes)
24
14
Vocalist
54.55% (6 of 11 votes)
47
16
Student
40.0% (2 of 5 votes)
49
17
Nurse
33.33% (1 of 3 votes)
16
19
Animator
59.57% (274 of 460 votes)
26
20
Composer
53.84% (414 of 769 votes)
2
21
Athlete
100% (2 of 2 votes)
3
22
Auto Racer
79.71% (165 of 207 votes)
28
23
Artist
52.11% (272 of 522 votes)
17
25
Monarch
58.45% (83 of 142 votes)
5
27
Vocalist
67.44% (58 of 86 votes)
20
31
Actress
57.19% (163 of 285 votes)
25
32
Diplomat
54.08% (126 of 233 votes)
44
34
Military Personnel
44.00% (11 of 25 votes)
54
35
Author
0% (0 of 1 votes)
29
36
Composer
51.31% (1061 of 2068 votes)
33
39
U.S. President
50.05% (552 of 1103 votes)
4
48
Actor
74.32% (55 of 74 votes)
53
49
Diplomat
0% (0 of 2 votes)
51
52
Actor
18.75% (3 of 16 votes)
36
55
Monarch
50.0% (13 of 26 votes)
11
58
Inventor
61.36% (27 of 44 votes)
22
60
Advocate
55.58% (528 of 950 votes)
35
62
Filmmaker
50.0% (2 of 4 votes)
41
64
Scientist
45.45% (5 of 11 votes)
39
67
Outlaw
50.0% (5 of 10 votes)
19
69
Monarch
57.55% (61 of 106 votes)
6
71
Vocalist
65.73% (351 of 534 votes)
12
74
Explorer
61.36% (27 of 44 votes)
18
75
World Leader
58.33% (7 of 12 votes)
21
76
Artist
56.16% (82 of 146 votes)
45
77
Explorer
42.86% (3 of 7 votes)
42
78
Philosopher
45.22% (823 of 1820 votes)
14
80
Martial Artist
60.0% (6 of 10 votes)
50
82
Religious Figure
20.0% (2 of 10 votes)
10
83
Vocalist
61.54% (32 of 52 votes)
46
84
Adventurer
41.67% (5 of 12 votes)
34
86
Philosopher
50.0% (8 of 16 votes)
40
89
Explorer
46.67% (7 of 15 votes)
38
90
Automaker
50.0% (4 of 8 votes)
43
91
Educator
44.44% (4 of 9 votes)
52
92
Wrestler
0% (0 of 1 votes)
31
93
U.S. President
50.93% (550 of 1080 votes)
8
95
Composer
62.50% (15 of 24 votes)
30
98
Scientist
51.28% (440 of 858 votes)
37
100
Author
50.0% (7 of 14 votes)
 
Annoying Collections
Recently Added Collections