Dedicated to the Memory of AmIAnnoying.com's BruceFollow Us on Twitter
Am I Annoying.com
Search Celebrities (By Last Name)
Search Collections
 Go
Advertising
In The News
 
Nippon TV's Top 100 Historical Persons [Japan - 2006]
Missing: Toyotomi Hideyoshi (4) * Matsushita Konosuke (5) * Tokugawa leyasu (6) * Noguchi Hideyo (7) * Hijikata Toshizo (10) * Fukuzawa Yukichi (15) * Yoshida Shigeru (18) * Tezuka Osamu (24) * Prince Shotoku (26) * Zhuge Liang (28) * Myamoto Musashi (29) * Ozaki Yutaka (30) * Soseki Natsume (33) * Miyazawa Kenji (38) *Ninomiya Sontoku (40) * Kondo Isami (41) * Okubu Toshimichi (42) * Takeda Shingen (43) * Himiko (44) * Ino Tadataka (45) * Ishihara Yujiro (46) *Sen no Rikyu (47) * Date Masamune (50) * Tanaka Giichi (51) * Okita Souji (53) * Matsuda Yusaku (54) * Oishi Kurasosuke (56) * Ikariya Chosuke (57) * Katsu Kaishu (59) * Yoshida Shoin (61) * Uesugi Kenshin (63) * Sato Eisaku (65) * Sanada Yukimura (66) * Kato Daijiro (68) *Tokugawa Mitsukuni (70) * Ogi Akira (72) * Togo Heihachiro (73) * Yosano Akiko (79) * Tsuburaya Eji (81) * Sugita Genkapu (85) * Jean-Henri Casimir Fabre (87) * Natsume Masako (88) * Dazai Osamu (94) * Ikkyu (96) * Akechi Mitsuhide (97) * Matsuo Basho (99)
This Category is Ranked. Sort by Ranking Based on Votes by clicking on Vote Ranking. Sort by the Collection's Ranking by clicking on List Ranking.
Vote
Ranking
List
Ranking
  
39
1
World Leader
0% (0 of 0 votes)
46
2
Athlete
0% (0 of 0 votes)
2
3
Inventor
100% (5 of 5 votes)
38
6
Royalty
0% (0 of 0 votes)
23
8
Religious Figure
45.05% (41 of 91 votes)
5
9
Advocate
100% (1 of 1 votes)
48
11
Athlete
0% (0 of 0 votes)
11
12
Royalty
59.65% (34 of 57 votes)
24
13
Scientist
43.90% (252 of 574 votes)
51
14
Vocalist
0% (0 of 0 votes)
18
16
Student
50.0% (1 of 2 votes)
41
17
Nurse
0% (0 of 2 votes)
22
19
Animator
46.03% (87 of 189 votes)
13
20
Composer
56.73% (59 of 104 votes)
47
21
Athlete
0% (0 of 1 votes)
6
22
Auto Racer
100% (1 of 1 votes)
26
23
Artist
39.93% (111 of 278 votes)
16
25
Monarch
50.0% (5 of 10 votes)
1
27
Vocalist
100% (2 of 2 votes)
12
31
Actress
58.82% (30 of 51 votes)
3
32
Diplomat
100% (1 of 1 votes)
50
34
Military Personnel
0% (0 of 0 votes)
45
35
Author
0% (0 of 0 votes)
15
36
Composer
54.29% (19 of 35 votes)
21
39
U.S. President
48.56% (320 of 659 votes)
29
48
Actor
25.00% (2 of 8 votes)
54
49
Diplomat
0% (0 of 1 votes)
36
52
Actor
0% (0 of 21 votes)
28
55
Monarch
28.57% (2 of 7 votes)
34
58
Inventor
0% (0 of 0 votes)
27
60
Advocate
29.59% (211 of 713 votes)
37
62
Filmmaker
0% (0 of 0 votes)
17
64
Scientist
50.0% (6 of 12 votes)
44
67
Outlaw
0% (0 of 0 votes)
35
69
Monarch
0% (0 of 1 votes)
10
71
Vocalist
63.55% (68 of 107 votes)
31
74
Explorer
0% (0 of 0 votes)
52
75
World Leader
0% (0 of 0 votes)
33
76
Artist
0% (0 of 1 votes)
43
77
Explorer
0% (0 of 0 votes)
32
78
Philosopher
0% (0 of 2 votes)
49
80
Martial Artist
0% (0 of 0 votes)
4
82
Religious Figure
100% (1 of 1 votes)
8
83
Vocalist
100% (2 of 2 votes)
30
84
Adventurer
0% (0 of 0 votes)
19
86
Philosopher
50.0% (1 of 2 votes)
9
89
Explorer
66.67% (2 of 3 votes)
53
90
Automaker
0% (0 of 0 votes)
40
91
Educator
0% (0 of 0 votes)
20
92
Wrestler
50.0% (1 of 2 votes)
25
93
U.S. President
42.24% (215 of 509 votes)
7
95
Composer
100% (3 of 3 votes)
14
98
Scientist
56.42% (101 of 179 votes)
42
100
Author
0% (0 of 3 votes)
 
Annoying Collections
Recently Added Collections