Dedicated to the Memory of AmIAnnoying.com's BruceFollow Us on Twitter
Am I Annoying.com
Search Celebrities (By Last Name)
Search Collections
 Go
Advertising
In The News
 
Nippon TV's Top 100 Historical Persons [Japan - 2006]
Missing: Toyotomi Hideyoshi (4) * Matsushita Konosuke (5) * Tokugawa leyasu (6) * Noguchi Hideyo (7) * Hijikata Toshizo (10) * Fukuzawa Yukichi (15) * Yoshida Shigeru (18) * Tezuka Osamu (24) * Prince Shotoku (26) * Zhuge Liang (28) * Myamoto Musashi (29) * Ozaki Yutaka (30) * Soseki Natsume (33) * Miyazawa Kenji (38) *Ninomiya Sontoku (40) * Kondo Isami (41) * Okubu Toshimichi (42) * Takeda Shingen (43) * Himiko (44) * Ino Tadataka (45) * Ishihara Yujiro (46) *Sen no Rikyu (47) * Date Masamune (50) * Tanaka Giichi (51) * Okita Souji (53) * Matsuda Yusaku (54) * Oishi Kurasosuke (56) * Ikariya Chosuke (57) * Katsu Kaishu (59) * Yoshida Shoin (61) * Uesugi Kenshin (63) * Sato Eisaku (65) * Sanada Yukimura (66) * Kato Daijiro (68) *Tokugawa Mitsukuni (70) * Ogi Akira (72) * Togo Heihachiro (73) * Yosano Akiko (79) * Tsuburaya Eji (81) * Sugita Genkapu (85) * Jean-Henri Casimir Fabre (87) * Natsume Masako (88) * Dazai Osamu (94) * Ikkyu (96) * Akechi Mitsuhide (97) * Matsuo Basho (99)
This Category is Ranked. Sort by Ranking Based on Votes by clicking on Vote Ranking. Sort by the Collection's Ranking by clicking on List Ranking.
Vote
Ranking
List
Ranking
  
1
1
World Leader
100% (1 of 1 votes)
46
2
Athlete
40.0% (2 of 5 votes)
13
3
Inventor
60.27% (44 of 73 votes)
11
8
Religious Figure
61.83% (630 of 1019 votes)
39
9
Advocate
47.06% (8 of 17 votes)
37
11
Athlete
50.0% (2 of 4 votes)
10
12
Royalty
61.96% (171 of 276 votes)
28
13
Scientist
50.48% (523 of 1036 votes)
22
14
Vocalist
54.55% (6 of 11 votes)
47
16
Student
40.0% (2 of 5 votes)
33
17
Nurse
50.0% (1 of 2 votes)
4
19
Animator
75.07% (268 of 357 votes)
23
20
Composer
53.84% (414 of 769 votes)
2
21
Athlete
100% (2 of 2 votes)
3
22
Auto Racer
79.71% (165 of 207 votes)
24
23
Artist
52.11% (272 of 522 votes)
17
25
Monarch
58.45% (83 of 142 votes)
6
27
Vocalist
71.60% (58 of 81 votes)
15
31
Actress
59.27% (163 of 275 votes)
29
32
Diplomat
50.43% (59 of 117 votes)
44
34
Military Personnel
44.00% (11 of 25 votes)
52
35
Author
0% (0 of 1 votes)
26
36
Composer
51.28% (1059 of 2065 votes)
38
39
U.S. President
48.44% (513 of 1059 votes)
5
48
Actor
74.32% (55 of 74 votes)
53
49
Diplomat
0% (0 of 2 votes)
50
52
Actor
18.75% (3 of 16 votes)
34
55
Monarch
50.0% (12 of 24 votes)
8
58
Inventor
68.42% (26 of 38 votes)
21
60
Advocate
55.87% (528 of 945 votes)
30
62
Filmmaker
50.0% (2 of 4 votes)
42
64
Scientist
45.45% (5 of 11 votes)
36
67
Outlaw
50.0% (5 of 10 votes)
19
69
Monarch
58.10% (61 of 105 votes)
16
71
Vocalist
58.50% (258 of 441 votes)
7
74
Explorer
71.05% (27 of 38 votes)
18
75
World Leader
58.33% (7 of 12 votes)
20
76
Artist
56.25% (81 of 144 votes)
45
77
Explorer
42.86% (3 of 7 votes)
43
78
Philosopher
45.06% (817 of 1813 votes)
14
80
Martial Artist
60.0% (6 of 10 votes)
49
82
Religious Figure
20.0% (2 of 10 votes)
12
83
Vocalist
61.54% (32 of 52 votes)
41
84
Adventurer
45.45% (5 of 11 votes)
31
86
Philosopher
50.0% (8 of 16 votes)
40
89
Explorer
46.67% (7 of 15 votes)
35
90
Automaker
50.0% (4 of 8 votes)
32
91
Educator
50.0% (4 of 8 votes)
51
92
Wrestler
0% (0 of 1 votes)
27
93
U.S. President
50.97% (550 of 1079 votes)
9
95
Composer
62.50% (15 of 24 votes)
25
98
Scientist
51.34% (440 of 857 votes)
48
100
Author
30.0% (3 of 10 votes)
 
Annoying Collections
Recently Added Collections